Mācību programma

Modulis:Animācija
Moduli vada:
Mg. art. Agnese Ivane (2 KRP)
Mg. art. Jānis Jankevics (2 KRP)


Moduļa satura apraksts

Moduļa saturu veido sekojošas tēmas, kas apvieno teoriju, analīzi un praktiskus eksperimentus animācijas veidošanā:
- Ieskats animācijas vēsturē.
- Animācijas pielietojums mūsdienu kultūras kontekstā (Web, multiplikācija, spēles, filmu industrija, reklāma u.c.).
- Animācijas tehnikas: ‘tradicionālā animācija’ [ar roku zīmētā], stop motion animācija [leļļu animācija, figūru veidošana no dažādiem materiāliem], datoranimācija u.c. (Paraugu skatīšanās un analīze, eksperimenti)
- Eksperimentālās animācijas tehnikas.
- Animācijas pamatprincipi
- Zīmēšana
- Anatomija
- Veidošana
- Flash animācija.
- Interaktīvas animācijas veidošana.
- Projekta izvēle un sagatavošana.

Tweet