Mācību programma

Modulis:Kustīgs attēls: video māksla
Moduli vada:
Dr. phil. Christopher Hales (2 KRP)
Mg. art. Agnese Ivane (2 KRP)
Mg. art. Jānis Jankevics (3 KRP)
Elīna Veira (1 KRP)


Moduļa satura apraksts

Moduļa saturs aptver sekojošu tematiku:
- Kustīga attēla pirmssākumi (1780 -1880)
- Kustīgs attēls 20. gadsimtā.
- Abstraktas filmas pirmssākumi. Kino poēmas un liriskais abstrakcionisms.
- Balss un attēls pirmskara avangarda kino.
- 30. gadu dokumentālās filmas
- Nozīmīgi rokraksti kino vēsturē - A. Tarkovskis, Dž. O. Vels, S. Kubricks, F. F. Kopola,
I. Bergmans, Lars fon Trīrs, F. Fellini u.c.
- Latvijas kino vēsture, nozīmīgas personības. (R. Kalniņš, U. Brauns u.c.)
- Video mākslas vēsture.
- Video mākslas darbs un konteksti. (Video mākslas objekts, skulptūra, instalācija, videoklips, video īsfilma, video + performance u.c.)
- Video māksla un televīzija.
- Eksperimentālais video.
- Attēla kultūra un digitalizācija.
- Video mākslas projekti Latvijā („2ANNAS”, „Ūdensgabali”, K. Neiburga, F5, M. Ratniks u.c.)
- Digitālas video filmas tapšanas process: tehniskais, vizuālais, saturiskais aspekts. (Video tehnika, plānošana, stāsta veidošana, režija, uzņemšana, gaisma, skaņa, montāža [programmatūra Final Cut Pro u.c])
- Interaktīvs kustīgs attēls. Audiovizuāla stāsta interaktivitāte.
Moduļa uzdevumi ietver video veidošanas dažādus aspektus, tehnikas, paņēmienus, video mākslas darba radīšanas procesa analīzi.

Tweet