Mācību programma

Modulis:Dizains, dizaina metodes un vizualizācija
Moduli vada:
Mg. sc.educ. Ilva Magazeina (2 KRP)
Mg. art. Dzintra Vīriņa (3 KRP)
Mg. art. Paula Vītola (2 KRP)


Moduļa satura apraksts

Moduļa saturs aptver sekojošo:
- Ievads dizaina vēsturē (nozīmīgi dizaina attīstības posmi un personības),
- Stili (raksturīgākie vēsturiskie stili, attīstība 20. gadsimtā, jaunās tendences)
- Dizaina elementu strukturēšanas pamatprincipi [formveidošana, dizaina objekts] atbilstoši idejai, funkcijai, dizaina objekts un konteksts
- funkcija un estētika (mūsdienu paraugu analīze),
- dizaina metožu praktiskie un teorētiskie aspekti un dizaina radīšanas process (ideja, funkcija, materiāls, ekonomija, skices, zīmēšana, eksperimentēšana u.c.)
- teksts dizainā, burtu mācība
- projekts
Modulis attīsta studenta vizualizēšanas un komunikācijas prasmes, t. i.:
pētījuma metodes
problēmrisināšanu
vizualizācijas un prezentācijas metodes
2D zīmēšanas medijus
3D pamata vizualizēšanas un modelēšanas procesus, digitālos un analogos; digitālo fotogrāfiju
Tā kā moduļa galveno apjomu veido projekta sagatavošana (konkrēts dizaina piedāvājums) [projekta balstīta apmācība] - students daudz strādā darbnīcās un mediju laboratorijā. Moduļa saturs dabiski integrējas kopējā radošā procesā un atkarībā no studenta izvēles var papildināties ar jauniem aspektiem un problēmsituācijām.

Tweet