Mācību programma

Modulis:Tīkla māksla
Moduli vada:
Mg. art. Kristaps Biters (1 KRP)
Dr. sc.soc., Asoc.prof. Rasa Šmite (1 KRP)
Dr. art. Raitis Šmits (5 KRP)


Moduļa satura apraksts

Moduļa "Tīkla māksla" saturs aptver
- mākslas procesus tīkla kontekstā, t.i. ar mākslas tapšanu internetā un citos elektroniskajos tīkla medijos (kā piemēram, mobilajās GSM telekomunikācijās, bezvadu Wi-Fi tīklos, GPS satelītos, kā arī eksperimentējot ar citām nākamās paaudzes tīklu sistēmām).
Paralēli praktiskajām nodarbībām šajā modulī īpaša uzmanība tiek pievērsta tīkla mākslas vēsturei - iepazīstinot studentus ar tīkla mākslu no agrīnajiem telekomunikāciju eksperimentiem līdz interneta mākslai jeb "net.art":
◦ Tīkla māksla aukstā kara apstākļos.
◦ ARPAnet
◦ TCP/IP
◦ Tīkla kritiskā diskursa rašanās.
◦ Taktiskie mediji
◦ Kampaņu māksla
◦ Vēstkopas un interešu kopienas.
◦ Māksla tīklā. Agrīnās tīkla mākslas periods un mākslinieki (1996 – 1998). Process pret prezentāciju.
◦ Datu vizualizācija. Elementi – formas. Tīkla filma – montāža.
◦ Tīkla mākslas projekti Latvijā.

Praktiski studenti attīsta idejas un rada mākslas darbus atbilstošā tīkla kontekstā, t.i. immateriālus digitālās mākslas darbus, kas pastāv tikai tīkloto mediju telpā.

Tweet