Uzņemšana bakalaura programmā

Pieteikšanās studijām: 

Iestājpārbaudījumi:

20. jūlijā pl. 11.00 – 17.00 (var ieilgt) attālināti platformā MS Teams.

Konsultācijā tiešsaistē 19. jūlijā tiks paziņoti pieslēgšanās laiki un saite attālinātajiem piestājpārbaudījumiem.

Dokumenti, kas nepieciešami, piesakoties bakalaura studijām:

Iestājpārbaudījumi sastāv no:

- Porfolio un projekta idejas pieteikums var attiekties uz realizāciju jebkurā elektronisko mediju tehnikā (video, interaktīva instalācija, sociālie mediji, web-projekts, skaņa, elektroniskā mūzika, utml.).
- Kopējais prezentācijas ilgums līdz 7 minūtēm, ieskaitot jautājumus.
- Prezentācijai jābūt realizētai elektroniskā formātā . Apjoms: 3 – 5 slaidi; ja prezentācijā iekļauts video materiāls – tā garums līdz 3 min., ja skaņas mākslas vai elektroniskās mūzikas darbs – līdz 3 min.
- Iestājeksāmenā tiek vērtēta reflektanta spēja orientēties laikmetīgās mākslas un/vai digitālo tehnoloģiju, skaņas nozarē. Reflektantus lūdzam gatavoties izteikt viedokli par laikmetīgās mākslas un/vai radošo industriju norisēm – māksliniekiem, jauno mediju un laikmetīgās mākslas izstādēm, tehnoloģiju aktualitātēm saistībā ar kultūru.

Konkursa gadījumā, ja iestājpārbaudījuma un iepriekš norādīto CE vai vidējās izglītības dokumenta rezultātu norādītajos mācību priekšmetos vērtējumu summa ir vienāda, tiek ņemta vērā izglītības dokumenta vidējā atzīme visos priekšmetos

Konsultācijas:

MS Teams platformā 19. jūlijā plkst. 11.00

Lai pieslēgtos, klikšķiniet uz saites zemāk: (tiks ievietota drīzumā)

 

 

 

Tweet