Kādus studentus mēs gaidām?

Motivētus studēt, radoši attīstīties un izpausties, patstāvīgi strādāt, iesaistīties studiju un ārpus studiju projektos; uz pētniecību un sadarbību orientētus; atvērtus un atbildīgus; kritiskus un paškritiskus.

Mēs gaidām studentus, kas UZDOD jautājumus. Kas interesējas par mākslu, jaunajām tehnoloģijām, un to, kā šie cilvēka spēju paplašinājumi maina uztveri, sabiedrību un pasauli. Un cilvēkus, kas, izmantojot mākslas tehnikas un mediju tehnoloģijas, vēlas sev un citiem radīt pārsteidzošas pieredzes skaņas, gaismas, interaktīvu objektu vai citā formā.

Pamatinformācija

JAUNO MEDIJU MĀKSLA (43213)
Studiju ilgums: 3 gadi pilna laika (dienas) studijām
Akreditēta: 30.06.2009.
LiepU Mākslas jomas programmas akreditētas līdz 2019.gadam
Akreditācijas lapas Nr.: 079-1692
Grāds: humanitāro zinātņu akadēmiskais bakalaura grāds mākslā
Programmas apjoms: 120 KRP
Programmas direktore: Mg.art Anna Priedola
Budžeta un maksas vietas
Studiju maksa 2018./2019. mācību gadam: € 1760
Rotācija: Liepājas Universitātē tiek īstenota budžeta vietu rotācija, kas ir balstīta uz studenta sekmēm iepriekšējā studiju gadā.

Studijas notiek Liepājā, taču, lai nodrošinātu adekvātu zināšanu un prasmju apguvi jauno mediju mākslas jomā, papildus studijām studentiem ir jāapmeklē dažāda veida pasākumi (t.sk. lekcijas, darbnīcas, konferences, festivāli u.tml.) Rīgā un citās Latvijas pilsētās vairākas reizes katra semestra laikā. Izdevumi, kas saistīti ar iepriekšminēto pasākumu apmeklējumu, ir jāsedz  studentiem.

Pieteikšanās un uzņemšana Jauno Mediju mākslas bakalaura programmā norisinās Jūlijā. Studijas sākas Septembrī. Plašāka informācija - sadaļā "uzņemšana".

UZMANĪBU, reflektantiem, kas jau studējuši citās saistošās studiju programmās, iespējams studijas "Jauno mediju mākslā" sākt arī no 2. studiju gada, pielīdzinot absolvētos kursus. Par procedūru vaicāt programmas direktorei Annai Priedolai (skat. sadaļā – kontakti).

 

Tehniskais nodrošinājums

JMM studentu centrālā tikšanās, lekciju, eksperimentu vieta ir Kūrmājas prospekta 13 pagrabs, kurā atrodas:

  • foto laboratorija un studija
  • mediju laboratorija (darbam ar 2D, 3D grafiku un druku, VR, AR, MR, video, animāciju, digitālo fotogrāfiju u.c.)
  • skaņu studija
  • eksperimentu telpa
  • mediatēka ar plašu grāmatu, žurnālu, izstāžu/festivālu katalogu un audio/video ierakstu klāstu

 

Papildus studijām

Studiju laikā studenti dodas uz dažādiem mediju mākslas festivāliem Eiropā (ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz dažādu projektu līdzekļi - tai skaitā studentu rakstītie projekti). 

Jauno mediju mākslas studentiem ir iespēja doties ERASMUS apmaiņas braucienos (1 vai 2 semestri 2. vai 3. studiju gadā) uz sekojošām Eiropas augstskolām:

Mākslas Pētījumu laboratorija katru gadu organizē dažādus pasākumus (konferences, festivāli, izstādes, diskusijas, semināri u.tml.) - gan vietēja, gan starptautiska mēroga, kas būtiski papildina studiju procesu un sniedz studentiem iespējas gan apmeklēt pasākumus bez maksas, gan iesaistīties to organizēšanā.

Internacionālā jauno mediju mākslas nedēļa novembrī, kurā studentiem un interesentiem pieejamas radošās darbnīcas, semināri, koncerti u.c. ārzemju mākslinieku vadībā.
Internacionālā skaņas mākslas nedēļa maijā, kurā studentiem un interesentiem pieejamas radošās darbnīcas, koncerti, skaņas mākslas izstāde un vēl:

Studentiem ir iespēja gan apmeklēt bez maksas, gan piedalīties organizēšanā MPLab partneru (piemēram, RIXC) rīkotajās konferencēs, izstādēs, festivālā "Māksla un zinātne" utt.:

Jautā mūsu studentiem!

Visu, kas saistīts ar studiju procesu un vari pajautāt kādam no mūsu esošajiem studentiem:

Ieva - ieva.viiksne@gmail.com

Andrejs - andrejs.poikans@gmail.com

 

Studentu tumblr: https://liepujmm.tumblr.com/

 

 

 

 

 

 

Potenciālajiem studentiem
Tweet