Mācību programma

Modulis:2d interaktīvajiem medijiem
Moduli vada:
Mg. art. Kristaps Biters (1 KRP)
Mg. art. Jānis Jankevics (2 KRP)
Mg. sc.educ. Ilva Magazeina (2 KRP)
Mg. art. Paula Vītola (1 KRP)


Moduļa satura apraksts

2D interaktīvie multimediji jauno mediju mākslas kontekstā
Multimediju produktu pielietošanas iespējas
Multimediju produktu veidi
Multimediju produktu izstrādes rīki un to pielietošanas iespējas
2 D interaktīvo multimediju vizuālā noformējuma izstrādes rīki:
Vektorgrafika
Teksts.
Teksta objektu veidi un veidošana. Rakstzīmju formēšana, rindkopu parametri. Teksta rāmja deformēšana. Saistītie teksta rāmi. Horizontāls , vertikāls teksts. Teksts kontūrā, teksts ap kontūru. Īpašu rakstzīmju ievietošana tekstā. Teksta dalījums ap objektu. Teksta pārveide par kontūru.
Illustrator īpašie objekti.
Simbolu bibliotēku izmantošana. Masku veidošana, rediģēšana, pielietošana. Objektu pārejas veidošana, rediģēšana, pielietošana. Caurspīdīguma izmantošana. Caurspīdīguma maskas. Diagrammas.
Efekti un filtri.
Illustrator filtri. Photoshop filtri. Efektu izmantošana dažādu attēlu veidošanā.
Rastrgrafikas attēli.
Rastrgrafikas attēlu ievietošana un izmantošana. Vektorgrafikas attēlu pārveidošana par rastrgrafikas attēlu. Rastrgrafikas pārveidošana par vektorgrafikas attēlu..
Kārtas.
Kārtas jēdziens. Kārtu izmantošana maketu veidošanā. Kārtu parametri. Darbības ar kārtām. Šablona kārta.
Attēla izdruka.
Krāsu dalījums. Izdrukas parametri. PDF failu veidošana.
Elektronisku dokumentu izstrāde.
Rastrgrafika
Grafiskā redaktora Adobe Photoshop interfeiss.
Galvenais logs, dokumenta logi, komandu logi, instrumenti.
Dokumenta mēroga maiņa un pārskats
Mēroga maiņa, darba laukuma pārvietošana, ekrāna režīmi, taustiņu kombinācijas.
Programmas parametru izvēle
Krāsa
Krāsu modeļi. Rastrgrafikas attēlu veidi. Attēlu tipu maiņa.
Attēla izmērs, izšķirtspēja.
Attēlu veidošana.
Līniju veidošanas instrumenti. Līniju veidi un parametri. Kārtu izmantošana attēla veidošanā. Dažādu mākslas tehniku imitācija – zīmējumi ar krītu, ogli, zīmuli, akvarelis, eļļa.
Attēla toņu un krāsu korekcija.
Apgabala iezīmēšana.
iezīmēšanas instrumenti, parametri. Darbības ar iezīmējumu. Masku saglabāšana un ielādēšana. Alfa kanāli. Daļēja iezīmēšana izmantojot alfa kanālu.
Kārtas
Kārtu veidošana. Kārtu tipi. Darbības ar kārtām. Kārtu stili.
Attēla koriģēšanas instrumenti.
Klonēšanas instrumenti. Toņu spilgtums. Lokālais asuma un pludinājuma instruments.
Kontūras.
Kontūras veidošanas instrumenti, darbs ar mezglpunktiem, kontūras formas koriģēšana. Kontūras pielietojums.
Teksts.
Teksta instruments. Teksta parametri. Teksts veidi.
Vektorgrafikas objekti.
Filtri.
Filtru pielietojums attēla kvalitātes uzlabošanai. Filtru izmantošana tekstūru veidošanai.
Izdrukas sagatavošana.
Grafisku darbu sagatavošana Web lapām
Animācija un interaktivitāte
Macromedia flash iespējas multimediju produktu izstrādē:
vektorgrafikas objektu izveide un to struktūra,
rastrgrafikas objektu ienešana scēnā un to struktūra,
vektorgrafikas un rastrgrafikas objektu apstrāde,
animācijas veidi,
darbības ar scēnām

Tweet