Mācību programma

Modulis:Fotogrāfija
Moduli vada:
Mg. art. Maija Demitere (1 KRP)
Mārtiņš Krūmiņš (4 KRP)
Petras Saulenas (2 KRP)


Moduļa satura apraksts

Fotogrāfija pirms fotogrāfijas (līdz 1839). Fotogrāfijas pirmsākumi. J.N. Njepss, L.J.M. Dagērs, H. Baijārs, Dž. Heršels, V.H.F. Talbots.
Otrā fotogrāfijas dzimšana (1839–1854). Nacionālā patentu sacensība. Pielietojamība zinātnēs, militāros mērķos, žurnālistikā, kultūras pieminekļu fiksācijā, ceļojumos.
Fotogrāfijas izplatīšanās (1854–1880). Fotogrāfu biedrības, pirmie fotožurnāli. M. Breidijs, A. Gārdners.
Fotogrāfija un koloniālā ekspansija. Fotogrāfija un sociālās zinātnes, ekonomisko un etnisko īpatnību popularizācija.
Fotogrāfija un tēlotāja māksla. Pirmās fotogrāfes. J.M. Kamerūna.
Fotogrāfija modernisma laikmetā (1880–1918). Tehnoloģiskās izmaiņas un medija pieejamība.
Ilustrētie žurnāli. Fotogrāfiskās pastkartes.
Piktoriālisms. Dž. Deividsons, F. Ežēns, R. Demašī, H. Kūns, u. c.
Fotogrāfijas institucionālās un profesionālās pašapziņas augšana: fotožurnāli (A. Štiglics, E. Šteihens, Camera Work u. c.), galerijas utt.
Fotogrāfija un moderno pilsētu kultūra.
Fotogrāfija un tēlotājas mākslas virzieni, futūrisms. Fotogrāfija un kino aizsākums.
Fotogrāfija Pirmajā Pasaules karā.
Jaunais redzējums (1918–1945). Fotogrāfija un krievu avangards, fotomontāža. E. Lisickis, G. Klucis, A. Rodčenko.
Fotogrāfija dadaistu praksē. M. Ernsts.
Fotogrāfija un Bauhaus. L. Mohoj-Nāģs.
Fotogrāfija un sirreālisms. Mens Rejs, Brassaï, D. Māre.
“Izšķirošais brīdis” fotogrāfijā. A. Kartjē-Bresons.
Fotogrāfija un vizuālā reklāma.
“Kalifornijas modernisms”. I. Kaningema, E. Adamss, E. Vestons, V. Evanss.
Zanders Vācijā.
Fotogrāfija Otrā Pasaules kara laikā. R. Kapa.
Fotogrāfija kultūru daudzveidībā (1945–1975) – Latīņamerikāņu, japāņu, amerikāņu, Eiropas fotogrāfija…
“Ielu fotogrāfija”, dokumentālisms, reportāža. “Sociālā ainava”.
Krāsu fotogrāfija un polaroīds.
Fotogrāfija mākslā – situacionisti, popārts, konceptuālisma aizsākumi.
Plurālisms fotogrāfijā (1975 līdz mūsdienām). Sociālais dokumentālisms. Fotomāksla un mākslinieku fotogrāfija. “Konstruētā realitāte” fotogrāfijā. Fotogrāfija un ekoloģija.
Fotogrāfija laikmetīgās mākslas praksē.
Analogās fotogrāfijas pamati.
tehniskie aspekti (kamera, ekspozīcija, materiālu mācība, laboratorijas process)
vizuālie aspekti
Formālās izteiksmes līdzekļi fotogrāfijā. Kompozīcija.
Fotogrāfija kā valodas specifika.
Analogā – digitālā domāšana.
Radošās autorfotogrāfijas žanri, metodes, virzieni.
Digitālā fotogrāfija. Apstrāde, prezentācija.

Tweet