Mācību programma

Modulis:Signāli un sistēmas skaņas mākslā
Moduli vada:
Mg. art. Krista Dintere (3 KRP)
Dr. Shawn Pinchbeck (1 KRP)


Moduļa satura apraksts

Tweet