Mācību programma

Modulis:Spēle un interaktivitāte
Moduli vada:
Mg. art. Kristaps Biters (2 KRP)
Mg. art. Ģirts Edvarts Stepiņš (2 KRP)


Moduļa satura apraksts

Tweet