Mācību programma

Modulis:Tehnoloģijas digitālajiem medijiem
Moduli vada:
Mg. art. Kristaps Biters (2 KRP)
Pēteris Riekstiņš (2 KRP)
Mg. sc.educ. Inta Znotiņa (3 KRP)


Moduļa satura apraksts

Tehnoloģijas jauno mediju mākslas kontekstā
Digitālo produktu uzbūve un darbības principi
Pasaules tīmekļa darbības principi:
Savienojuma nodibināšana;
Savienojuma protokols;
Pieprasījuma apstrāde un lapas izvēle;
Lapas un to saturs;
Dinamiskās servera lapas;
Savienojuma beigas un ar to saistītās problēmas;
Domēnu sistēma
Web lapas grafisko elementu noformēšana:
Teksta noformēšana;
Formatēšanas rīku josla;
Rakstzīmju izskata mainīšana;
Rindkopu noformēšana;
Stila izvēle;
Sarakstu veidošana;
Rindkopu ierāmēšana;
Rindkopas ietonēšana
Web lapu grafiskie elementi:
Animētais gifs;
Bullets;
Baneris;
Virsraksts;
Pogas;
Fons;
Josla;
Attēli.
Hipersaišu veidošana:
Saites veidošana un izskats dažādiem;
lappuses objektiem;
Pilnās un relatīvās adreses;
Dažādu tipu saišu veidošana;
Saites nomaiņa;
Saites atcelšana
Web lapas satura organizēšana:
Tabulas izveidošana;
Tabulas virsraksta ievadīšana;
Pārveidojumi tabulās;
Tabulas noformēšana;
Šūnu noformēšana;
Lappuses fona izvēle;
Lappušu nomaiņas veida izvēle;
Tēmas (šablona) izveide;
Rāmju veidošana
Dažādu Web redaktoru pielietošanas iespējas Web risinājumos:
Microsoft FrontPage;
Adobe GoLive;
Macromedia DeamWeaver
Grafisko redaktoru pielietošana Web projektu izstrādē:
CorelDraw;
Adobe Illustrator;
Adobe Photoshop;
Adobe ImageRedy;
Macromedia Fireworks;
Macromedia FreeHand.
Programmēšanas valodas
HTML (Hypertext Markup Language) – hiperteksta iezīmēšanas valoda:
HTML un teksta iezīmēšana;
HTML – dokumentu formāts;
HTML Formas;
Elements FORM;
Elements INPUT;
Citi elementi;
Datu pareizības kontrole;
Lauku un formas notikumi;
Formu apstrāde.
Digitālo produktu publicēšana internetā:
Serveri un to veidi;
Hostings;
Web lapu publicēšana internetā
Tekstveide
Informācijas teksta veidošanas principi.

Studentu darbi moduļa ietvaros

Tava pārlūkprogramma neatbalsta Flash vai Javascript


Variācija par klavierēm - Rihards Vītols
Studentu veidotās skaņu ainavas


http://jmm.walcc.lv


Studentu veidotās web lapas un spēles


http://www.undina-reinfelde.tk/
http://www.eberlins.lv/
http://zandapuce.mplab.lv
http://zalaisdraugs.it-studenti.liepu.edu.lv/