Mācību programma

Modulis:Skaņu māksla un skaņa jaunajiem medijiem
Moduli vada:
Mg. art. Dace Bluķe (2 KRP)
Mg. art. Platons Buravickis (2 KRP)
Mg. art. Voldemārs Johansons (2 KRP)
Mg. art. Artis Kuprišs (1 KRP)


Moduļa satura apraksts

Moduļa ietvaros tiek apgūtas sekojošas tēmas:
- Ieskats elektroniskās un eksperimentālās mūzikas vēsturē, kas sniedz priekšstatu par skaņu mākslas tendencēm 20. gadsimtā – nozīmīgākajām personībām, atklājumiem, eksperimentiem, festivāliem u.c. (Teorētiskais saturs bagātināts ar vizuāliem un audio piemēriem.)
▫ 1950 – 1960: Mortons Feldmans, Ērls Brauns, Kristians Volfs, Džons Keidžs u. c.
▫ Redzēšana-dzirdēšana: FLUXUS
▫ Skaņas fenomens un pieeja: fizika, aksustika, informācija, antropoloģija, kultūra Skaņas veidošana un organizēšana. Skaņu ierakstu veikšana. Ierakstu tehnoloģijas. Darbs skaņu studijā. Skaņas sintēze.
▫ Ieskats elektroniskās mūzikas vēsturē.
▫ Kompozīcijas stratēģijas elektroniskajā mūzikā. Elektroniskās sistēmas. Xenakis: stokhastiskā mūzika, Xenakis: UPIC, Fillips pavillion, Varese, Xenakis G.M.Koenig, spektrālā mūzika K. Stockhauzens Ircam – Jonathan Harvey Mortuos Plango Vivos Voco Tristan Murail L’esprit des dunes
▫ 1960 -1970: Roberts Ešlijs, Kornelius Kardjū, Toshi Ichiyanagi, Scratch Orchestra u.c.
▫ Akustiskā māksla: skaņu instalācijas, skaņas telpiskums, skaņas interaktivitāte.
- Skaņas projicēšana uz tēla.
- Skaņu filmas, skaņu ainavas, skaņu performances.
- Skaņa televīzijā, video mākslā.
- Skaņu un elektroniskās mūzikas pamatprincipi [paraugi, eksperimenti].
- Digitālas skaņas apstrāde, skaņas izmantošana jauno mediju kontekstā.
- Apskaņošanas iespējas, audio programmēšanas pamati.
▫ Programmas:
MAX/MSP/Jitter
Logic Pro
Bias Peak
Celemony melodyne
Waves plug-in sistema
Projekta ietvaros liela uzmanība tiek pievērsta skaņas dizainam un skaņas apstrādei.

Tweet