Mācību programma

Modulis: Dizains, dizaina metodes un vizualizācija
Moduli vada: Mg. Art Kristaps Grundšteins, Mg. Art. Dzintra Vīriņa, Mg. Paed. Ilva Magazeina (pasniedzēji var mainīties)


Moduļa satura apraksts

 • Ievads dizaina vēsturē (nozīmīgi dizaina attīstības posmi un personības)
 • Stili (raksturīgākie vēsturiskie stili, attīstība 20. gadsimtā, jaunās tendences)
 • Dizaina elementu strukturēšanas pamatprincipi [formveidošana, dizaina objekts] atbilstoši idejai, funkcijai, dizaina objekts un konteksts
 • Funkcija un estētika (mūsdienu paraugu analīze)
 • Dizaina metožu praktiskie un teorētiskie aspekti un dizaina radīšanas process (ideja, funkcija, materiāls, ekonomija, skices, zīmēšana, eksperimentēšana u.c.)
 • Teksts dizainā, burtu mācība
 • Projekts

Modulis attīsta studenta vizualizēšanas un komunikācijas prasmes, t. i.:

 • Pētījuma metodes
 • Problēmrisināšanu
 • Vizualizācijas un prezentācijas metodes
 • 2D zīmēšanas medijus
 • 3D pamata vizualizēšanas un modelēšanas procesus, digitālos un analogos; digitālo fotogrāfiju

Tā kā moduļa galveno apjomu veido projekta sagatavošana (konkrēts dizaina piedāvājums) [projekta balstīta apmācība] - students daudz strādā darbnīcās un mediju laboratorijā. Moduļa saturs dabiski integrējas kopējā radošā procesā un atkarībā no studenta izvēles var papildināties ar jauniem aspektiem un problēmsituācijām.


Studentu darbi:
Tweet