Mācību programma

Modulis: 3D interaktīvajiem medijiem
Moduli vada: Mg.art Jānis Garančs, Mg. Paed. Ilva Magazeina (pasniedzēji var mainīties)


Moduļa satura apraksts

3D programmas pamatelementi

Ģeometrisku objektu veidošana

Objektu rediģēšana un modifikācija

Materiāli

Scēnas vizualizācija un animācija


Studentu darbi moduļa ietvaros:

Tweet