Mācību programma

Modulis: Fotogrāfija
Moduli vada: Mg.art. Kristaps Grundšteins, Mg. Philos. Kārlis Vērpe (pasniedzēji var mainīties)


Moduļa satura apraksts

 • Fotogrāfija pirms fotogrāfijas (līdz 1839). Fotogrāfijas pirmsākumi. J.N. Njepss, L.J.M. Dagērs, H. Baijārs, Dž. Heršels, V.H.F. Talbots.
 • Otrā fotogrāfijas dzimšana (1839–1854). Nacionālā patentu sacensība. Pielietojamība zinātnēs, militāros mērķos, žurnālistikā, kultūras pieminekļu fiksācijā, ceļojumos.
 • Fotogrāfijas izplatīšanās (1854–1880). Fotogrāfu biedrības, pirmie fotožurnāli. M. Breidijs, A. Gārdners.
 • Fotogrāfija un koloniālā ekspansija. Fotogrāfija un sociālās zinātnes, ekonomisko un etnisko īpatnību popularizācija.
 • Fotogrāfija un tēlotāja māksla. Pirmās fotogrāfes. J.M. Kamerūna.
 • Fotogrāfija modernisma laikmetā (1880–1918). Tehnoloģiskās izmaiņas un medija pieejamība.
 • Ilustrētie žurnāli. Fotogrāfiskās pastkartes.
 • Piktoriālisms. Dž. Deividsons, F. Ežēns, R. Demašī, H. Kūns, u. c.
 • Fotogrāfijas institucionālās un profesionālās pašapziņas augšana: fotožurnāli (A. Štiglics, E. Šteihens, Camera Work u. c.), galerijas utt.
 • Fotogrāfija un moderno pilsētu kultūra.
 • Fotogrāfija un tēlotājas mākslas virzieni, futūrisms. Fotogrāfija un kino aizsākums.
 • Fotogrāfija Pirmajā Pasaules karā.
 • Jaunais redzējums (1918–1945). Fotogrāfija un krievu avangards, fotomontāža. E. Lisickis, G. Klucis, A. Rodčenko.
 • Fotogrāfija dadaistu praksē. M. Ernsts.
 • Fotogrāfija un Bauhaus. L. Mohoj-Nāģs.
 • Fotogrāfija un sirreālisms. Mens Rejs, Brassaï, D. Māre.
 • “Izšķirošais brīdis” fotogrāfijā. A. Kartjē-Bresons.
 • Fotogrāfija un vizuālā reklāma.
 • “Kalifornijas modernisms”. I. Kaningema, E. Adamss, E. Vestons, V. Evanss.
 • Zanders Vācijā.
 • Fotogrāfija Otrā Pasaules kara laikā. R. Kapa.
 • Fotogrāfija kultūru daudzveidībā (1945–1975) – Latīņamerikāņu, japāņu, amerikāņu, Eiropas fotogrāfija…
 • “Ielu fotogrāfija”, dokumentālisms, reportāža. “Sociālā ainava”.
 • Krāsu fotogrāfija un polaroīds.
 • Fotogrāfija mākslā – situacionisti, popārts, konceptuālisma aizsākumi.
 • lurālisms fotogrāfijā (1975 līdz mūsdienām). Sociālais dokumentālisms. Fotomāksla un mākslinieku fotogrāfija. “Konstruētā realitāte” fotogrāfijā. Fotogrāfija un ekoloģija.
 • Fotogrāfija laikmetīgās mākslas praksē.
 • Analogās fotogrāfijas pamati.
  tehniskie aspekti (kamera, ekspozīcija, materiālu mācība, laboratorijas process) vizuālie aspekti
 • Formālās izteiksmes līdzekļi fotogrāfijā. Kompozīcija.
 • Fotogrāfija kā valodas specifika.
 • Analogā – digitālā domāšana.
 • Radošās autorfotogrāfijas žanri, metodes, virzieni.
Studentu darbi moduļa ietvaros
Izstādes "MIM" darbi


Tweet