Mācību programma

Modulis: 2D interaktīvajiem medijiem
Moduli vada: Mg. Ing. Aigars Alnis,  Mg. Paed. Ilva Magazeina (pasniedzēji var mainīties)


Moduļa satura apraksts

2D interaktīvie multimediji jauno mediju mākslas kontekstā
Multimediju produktu pielietošanas iespējas
Multimediju produktu veidi
Multimediju produktu izstrādes rīki un to pielietošanas iespējas

2D interaktīvo multimediju vizuālā noformējuma izstrādes rīki:


- Vektorgrafika

- Rastrgrafika

- Animācija un interaktivitāte

- Programmēšana

- Multimediju projektu izstrādes plānošana un struktūras izveide

- Teksta veidošanas pamatprincipi

 

Studentu darbi moduļa ietvaros:

Tava pārlūkprogramma neatbalsta Flash vai Javascript

Tava pārlūkprogramma neatbalsta Flash vai Javascript


Tava pārlūkprogramma neatbalsta Flash vai Javascript
Tweet