Mācību programma

Modulis: Animācija
Moduli vada: Mg. Art. Agnese Ivane, Mg. Ing. Aigars Alnis, Mg.Art. Ingrīda Pičukāne (pasniedzēji var mainīties)


Moduļa satura apraksts

Moduļa saturu veido sekojošas tēmas, kas apvieno teoriju, analīzi un praktiskus eksperimentus animācijas veidošanā:

 • Ieskats animācijas vēsturē.
 • Animācijas pielietojums mūsdienu kultūras kontekstā (Web, multiplikācija, spēles, filmu industrija, reklāma u.c.).
 • Animācijas tehnikas: ‘tradicionālā animācija’ [ar roku zīmētā], stop motion animācija [leļļu animācija, figūru veidošana no dažādiem materiāliem], datoranimācija u.c. (Paraugu skatīšanās un analīze, eksperimenti)
 • Eksperimentālās animācijas tehnikas.
 • Animācijas pamatprincipi
 • Zīmēšana
 • Anatomija
 • Veidošana
 • Flash animācija.
 • Interaktīvas animācijas veidošana.
 • Projekta izvēle un sagatavošana.
Studentu darbi
Hantele - Pēters Riekstiņš, Reinis Naļivaiko


Lente - Laine Neimane, Anna Meldrāja, Annija Ločmele


Eļļas animācija - 2. kursa kopdarbsAutore: Sabīne Ozoliņa
Tweet