Mācību programma

Modulis: Starptautisks mākslas projekts (svešvalodā*)
Moduli vada: Mg.art. Agnese Ivane (pasniedzēji var mainīties)


Moduļa satura apraksts

Modulis „Starptautisks mākslas projekts svešvalodā” ir praktisks modulis, kura laikā studenti realizē reālu mākslas projektu un tā ietvaros veido starptautisku sadarbības tīklu.

Projekta valoda: angļu valoda*. (Moduļa laikā tiek lietota vienīgi svešvaloda).

  • Sadarbības projekta specifika, veidi, prakses modeļi. (Nozīmīgu un interesantu projektu apskats un analīze.)
  • Projekta plānošana: darba grupu izveide, ideju attīstīšana, partneru meklēšana, komunikācija ar starptautiskiem partneriem, komunikāciju veidi, finansu piesaistes iespēju izpēte, realizācijas vietas izvēle, plānošana u.c.
  • Projekta sagatavošana: darbs grupās, projekta apraksta sagatavošana, komunikācija, ideju formulēšana un vizualizēšana, nozīmīgas informācijas apgūšana, darba plāna sastādīšana, iesniegšana potenciāliem finansētājiem u.c.
  • Projekta realizēšana: mākslas darbu radīšana, komunikācija, sadarbība, projekta prezentēšana, publiska pieejamība u.c.
  • Projekta rezultātu izvērtēšana.

* Nepieciešamības gadījumā tiek apgūtas vairākas svešvalodas. To nosaka konkrēts starptautisks projekts, kuru realizē kopā ar ārzemju partneraugstskolām.

 

Studentu darbi moduļa ietvaros

Tweet