Mācību programma

Modulis: Kustīgs attēls: video māksla
Moduli vada: Dr. Chris Hales, Mg.art. Agnese Ivane (pasniedzēji var mainīties)


Moduļa satura apraksts

Moduļa saturs aptver sekojošu tematiku:

 • Kustīga attēla pirmsākumi (1780 -1880)
 • Kustīgs attēls 20. gadsimtā.
 • Abstraktas filmas pirmsākumi. Kino poēmas un liriskais abstrakcionisms.
 • Balss un attēls pirmskara avangarda kino.
 • 30. gadu dokumentālās filmas
 • Nozīmīgi rokraksti kino vēsturē - A. Tarkovskis, Dž. O. Vels, S. Kubricks, F. F. Kopola,
  I. Bergmans, Lars fon Trīrs, F. Fellini u.c.
 • Latvijas kino vēsture, nozīmīgas personības.
 • Video mākslas vēsture.
 • Video mākslas darbs un konteksti. (Video mākslas objekts, skulptūra, instalācija, videoklips, video īsfilma, video + performance u.c.)
 • Video māksla un televīzija.
 • Eksperimentālais video.
 • Attēla kultūra un digitalizācija.
 • Video mākslas projekti un video mākslinieki Latvijā.
 • Digitālas video filmas tapšanas process: tehniskais, vizuālais, saturiskais aspekts.

Moduļa uzdevumi ietver video veidošanas dažādus aspektus, tehnikas, paņēmienus, video mākslas darba radīšanas procesa analīzi.

 

Studentu darbi moduļa ietvaros


Metamorfozes - 2. kursa studentu darbi, kas tapuši eksperimentālā video darbnīcas laikā

 

 

Radošā Kūrmāja - Odrija Heinrihsone un Valts Ceplevičs

 


Liepaja Time Lapse - Viktorija Popova, Raimonds Apse

 


Liepājas himna - Ance Medne, Marta Dita Bušmane, Elvijs Pūce

Tweet