Mācību programma

Modulis: Tīkla māksla
Moduli vada: Mg.art. Raitis Šmits, Dr. sc.soc., Asoc.prof. Rasa Šmite (pasniedzēji var mainīties)


Moduļa satura apraksts

Mākslas procesi tīkla kontekstā, t.i. ar mākslas tapšanu internetā un citos elektroniskajos tīkla medijos (piemēram , mobilajās GSM telekomunikācijās, bezvadu Wi-Fi tīklos, GPS satelītos, kā arī eksperimentējot ar citām nākamās paaudzes tīklu sistēmām).
Paralēli praktiskajām nodarbībām šajā modulī īpaša uzmanība tiek pievērsta tīkla mākslas vēsturei - iepazīstinot studentus ar tīkla mākslu no agrīnajiem telekomunikāciju eksperimentiem līdz interneta mākslai jeb "net.art":

  • Tīkla kritiskā diskursa rašanās.
  • Taktiskie mediji.
  • Kampaņu māksla.
  • Vēstkopas un interešu kopienas.
  • Māksla tīklā. Agrīnās tīkla mākslas periods un mākslinieki (1996 – 1998). Process pret prezentāciju.
  • Datu vizualizācija. Elementi – formas. Tīkla filma – montāža.
  • Tīkla mākslas projekti Latvijā.


Studentu darbi moduļa ietvaros:

Līvija Daudze - http://viivija.mplab.lv/net.html
http://viivija.mplab.lv/anon/anonymous.html

Pēteris Riekstiņš - http://reklaips.mplab.lv/klik/
http://reklaips.mplab.lv/17/uptime17/Blank.html
http://reklaips.mplab.lv/V25/
http://moz.mplab.lv

Reinis Naļivaiko - http://reinis.mplab.lv/tikls/433

Odrija Heinrihsone - http://odrija.mplab.lv/tikls/calibrator/index.html

Anna Meldrāja - http://valjeralisij.mplab.lv/ikvxosi/mutes_teicieni.swf

Katrīna Bitere - kbitere.mplab.lv

Portable Spring by Mikus Austers from Mikus Austers (corefee) on Vimeo.

Tweet