"New Institutionalism characteristics in culture"

2009. gada 11. februāris:  Liepājas Universitātes Humanitārajā fakultātē Kūrmājas prospektā 13, 118. telpā pulksten 16.00 tiks atvērta Mg.art. Santas Mazikas grāmata “ Jaunā institucionālisma iezīmes kultūrā”.

Par pētījumu

     Kā un kāpēc 20. gadsimta gaitā tik krasi mainījušies līdzšinējie priekšstati par mākslas institūcijām, to uzdevumiem un nozīmi sabiedrībā? Tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem, uz ko mēģināts atbildēt šajā grāmatā.

   Tā pat kā sabiedrība arī institūcijas ir pakļautas nemitīgām pārmaiņām. Organizācijas, kas mūsdienās savu darbību fokusē uz laikmetīgās mākslas eksponēšanu, pētniecību, arhivēšanu, analīzi u.tml., ne vienmēr var ietvert tradicionālajos priekšstatos par to, kādām jābūt un ar ko jānodarbojas kultūras institūcijām.

   Pētījumā aplūkota vispārīga Rietumeiropas mākslas institūciju attīstība un šajā jomā notikušās pārmaiņas pēc Otrā pasaules kara, iezīmēti atsevišķi institucionālās kritikas aspekti un izraisītās sekas, izceltas minimālisma un konceptuālisma teorētiskās pozīcijas, bet kā praktiskais piemērs tiek apskatīta kultūras un informācijas centra „K@2” darbība.

   Pētījumā tiek pamatots, kādēļ mūsdienās sastopamās raibā institūciju spektra parādības var apzīmēt ar vienu terminu „jaunais institucionālisms” (plašāk pazīstams un lietots socioloģijā, politoloģijā un ekonomikā nevis kultūrā), jo neatkarīgi no atšķirīgajiem kontekstiem un uzdevumiem tām ir vairāki kopīgi darbības aspekti, filosofija un mērķi.  

Par autori

     Santa Mazika ir Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijas vadītāja.  Lasa lekcijas par Rietumeiropas mākslas vēsturi un laikmetīgo mākslu. Pirms tam vairākus gadus strādājusi kultūras un informācijas centra „K@2” radošajā komandā par projektu vadītāju un izstāžu kuratori. Paralēli tam jau ilgstoši aktīvi darbojas Latvijas mākslas kritikā, publicē rakstus laikrakstā “Kultūras Forums”, žurnālā „Studija” un citur. Latvijas Mākslas akadēmijā ieguvusi Mākslas maģistra grādu, un turpina studijas doktorantūrā.

Pētījuma recenzenti ir Dr.habil.art.prof. Eduards Kļaviņš un Dr.art. Aija Druvaskalne-Urdze.
Korektore Biruta Petre
Māksliniece Sabīne Ziemele

TweetArhīvs: 2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009