Tīklu kartēšana

Pētniece Mg.art. Rasa Šmite

Pētījuma projekta “Tīklu kartēšana” ietvaros paredzēts: 1) veikt pētījumu par “tīklu kartēšanu” kā mākslinieciskas izpausmes formu, un 2) veikt pētījumu par “organizētajiem tīkliem” – kā sadarbības tīkliem, to organizācijas formām un ilgtspējības jautājumiem. 

Rezultātā paredzēts: 1) pētījuma daļa par kartēšanas metaforas izmantošanu jauno mediju mākslā tiks izmantots par bāzi JMM jaunās MA  programmas konceptuālajā attīstībā un kā bāze lekciju kurss modulim “Digitālo tīklu mediji”; 2) pētījuma daļā par “organizētajiem tīkliem” tiks izstrādāta sadarbības tīklos balstīts izglītības un pētniecības modelis Jauno mediju mākslas programmai un Mākslas pētījumu laboratorijai. Pētījuma ietvaros tiks organizēti arī zinātniski semināri – “Organized Networks” 2009. gada decembrī un “Networks and Sustainability” 2010. gada jūnijā. Šajā sakarā tiks izdotas arī publikācijas un tiks izveidota starptautiska zinātniskās redakcijas padome – lai pilnveidotu un attīstītu RIXC un MPLab izdoto “Acoustic Space” zinātnisko izdevumu sēriju.

Papildus, aprobējot pētījuma rezultātus, tiks publicēti raksti zināntiskos izdevumos un izdots starptautisks zinātnisko rakstu krājums “Networks and Sustainability” (Acoustic Space No. 10). 

Pētījums daļēji ir turpinājums Rasas Šmites uzrakstītajai disertācijai “Kreatīvās tīklu kopienas” (Rīgas Stradiņa universitātē, 2010).

Tweet