Archiving Electronic Art

Pētnieks Mg.art. Raitis Šmits (pētījums disertācijai)

Pētījuma ietvaros norisinās teorētiskā konteksta izstrāde – kas ir elektroniskā māksla, kāda ir tās problemātika attiecībā uz izstādīšanu un saglabāšanu. Praktiskajā daļā notiek pētījums par Latvijas interneta mākslas agrīno periodu 90. gados. Pētījums tiek veikts sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru RIXC – tā ietvaros notiek gan praktiska interneta mākslas arhīva veidošana, gan agrīno interneta mākslas darbu saglabāšanas. Pētījuma rezultāti tiks izstādīti izstādē “net.art.lv” 2010. gada novembrī RIXC / kim? Galerijā Spīķeros. Šāda izstādes projekta realizēšana ir nozīmīga ar to, ka, pirmkārt, pirmo reizi šādi tiktu apkopotā veidā prezentēti latviešu autoru tīkla mākslas darbi, kā arī, otrkārt, risinājuma rašana, lai šos tīklā radītos darbus demonstrētu tieši izstādes formātā – tas ir izaicinājums, kuru uzstāda jauno mediju mākslas specifika – immaterialitāte, bieži sastopamā radošā darba tapšanas procesa prioritāte pār rezultātu. 

Pētījuma rezultāti daļēji tiks iekļauti Raita Šmita topošajā disertācijā “Elektroniskās mākslas izstādīšanas un arhivēšanas problemātika” (Latvijas Mākslas akadēmija).

Tweet