Skaņas objektivizācija

Pētnieks Voldemārs Johansons

“Skaņas objektivizācijas” projekta ietvaros tiek veikts teorētisku pētījums par informācijas struktūrām skaņas pasākumu organizēšanā. Tas tiks izmantots par bāzi Liepājas Jauno mediju mākslas programmā paredzētās skaņu studijas izveidē un tās konceptuālajā attīstībā. 

Paralēli teorētiskajam pētījumam un izglītības attīstībai, tiek realizēti arī praktiski skaņu mākslas projekti, tostarp, arī 2010. gada jūnijā Rīgā RIXC Mediju telpā notikusī personālizstāde “Concord” festivāla “Māksla+Komunikācijas: Transbiotics” un konferences “SLSA: Art as Research” ietvaros. CONCORD ir elektromagnētisks stīgu instruments, kura veidošanu iedvesmojuši antīkās pasaules un mūsdienu priekšstatu par pasaules kārtību un saskaņu kolīziju. Tā skanējumu rada telpā izvietotu pašrezonējošu stīgu tīklojums. Stīgu spriegojums un atbilstošie skaņu augstumi veido noteiktu muzikālu rindu, kuras rezultāts ir harmonisks akords. 

Pētījuma noslēgumā paredzēta vēl viena izstāde un prezentācija Liepājā Jauno mediju nedēļas ietvaros.

http://www.youtube.com/watch?v=2n4kAp3lF00
http://johansons.info/concord

Tweet