Mērķstipendijas „Informācijas tehnoloģijas” un „Jauno mediju mākslas” maģistrantiem

Mērķstipendija ir finansiāls atbalsts, ko piešķir vienas maģistra studiju
programmas apguvei un viena maģistra grāda ieguvei. Mērķstipendijas tiek
piešķirtas Eiropas Sociālā fonda projekta„Atbalsts maģistra studiju
īstenošanai Liepājas Universitātē” (vienošanās Nr.
2011/0019/1DP/1.1.2.1.1./11/

IPIA/VIAA/003) ietvaros. Projekts tiek
īstenots no 2011. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 31. augustam.

Mērķstipendijas tiek piešķirtas konkursa kārtībā. Pieteikties konkursam
var jebkurš LiepU „Jauno mediju mākslas” un „Informācijas tehnoloģijas”
maģistrants, kurš sekmīgi noteiktajā termiņā nokārto nepieciešamos
pārbaudījumus un pilnībā iegūst attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim
paredzēto kredītpunktu skaitu.


26. janvārī otro reizi projekta īstenošanas laikā notika mērķstipendijas
pretendentu vērtēšana. Rīkojumu par mērķstipendijas piešķiršanu skatīt šeit.
Nākamā pieteikšanās mērķstipendijām šī projekta ietvaros notiks 2012. gada augustā.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja Mg.oec. Ilze Meire, tālr.:  26101247, e-pasts:
ilze.meire@liepu.lv

Detalizētāka informācija par mērķstipendijām un to piešķiršanas kārtību
skatīt Nolikumā.TweetArhīvs: 2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009