Uzņemšana bakalaura programmā

Pieteikšanās studijām: 

1) Reflektantu elektroniskā pieteikšanos studijām, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, notiek no 26. jūnija līdz 11. jūlijam.;

2) Reflektantu pieteikšanās studijām uzņemšanas punktos no 4. jūlija līdz 11. jūlijam;

3) Reflektantu dokumentu uzrādīšana un pieteikuma apstiprināšana uzņemšanas punktos no 4. jūlija līdz 11. jūlija plkst. 16.00.

Konsultācijas:

12. jūlijā pl. 12.00 MPLab telpās, Kūrmājās pr.13, Liepājā -– tiks sadalīti iestājpārbaudījumu laiki katram reflektantam

Iestājpārbaudījumi:

12. jūlijā pl. 14.00 – 17.00 (var ieilgt) MPLab telpās, Kūrmājas pr.13, Liepājā

Eksāmenu rezultātu ievade un apstiprināšana sistēmā 14. jūlijā līdz plkst. 15.00.

Rezultātu paziņošana:

Konkursa 1. kārtas noslēgums un rezultātu paziņošana 14. jūlijā no plkst. 16.00 portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņā un elektroniskajā vēstulē.

Konkursa 2. kārtas noslēgums un rezultātu paziņošana 18. jūlijā pēc plkst. 17.00 portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņā un elektroniskajā vēstulē..

 

Reģistrēšanās studijām (līgumu slēgšana):

1) Pirmās prioritātes vietu ieguvēji slēdz līgumus par studijām 17. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 16.00; 18. jūlijā no plkst. 9:00 līdz 15.00.

2) Pārējie reflektanti apstiprina dalību konkursa 2. kārtai no 14. jūlija plkst. 16.00  līdz 18. jūlija plkst. 16:00 portālā www.latvija.lv.

3) Pēc konkursa 2. kārtas noslēguma līgumus par studijām slēdz 19.,20. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 16.00; 21. jūlijā plkst. 9.00 līdz 14.00.

 

Dokumenti, kas nepieciešami, piesakoties bakalaura studijām:

 

Iestājpārbaudījumi:

- Porfolio un projekta idejas pieteikums var attiekties uz realizāciju jebkurā elektronisko mediju tehnikā (video, interaktīva instalācija, sociālie mediji, web-projekts, skaņa, elektroniskā mūzika, utml.).
- Kopējais prezentācijas ilgums līdz 7 minūtēm, ieskaitot jautājumus.
- Prezentācijai jābūt realizētai elektroniskā formātā (iesakām to sagatavot PDF formātā). Apjoms: 3 – 5 slaidi; ja prezentācijā iekļauts video materiāls – tā garums līdz 3 min., ja skaņas mākslas vai elektroniskās mūzikas darbs – līdz 3 min.
- Nākot uz eksāmenu, projekta pieteikums jāiesniedz arī izdrukātā versijā.
- Projekta prezentācijai būs nodrošināta datortehnika, skaņas aprīkojums un projektors.
- Iestājeksāmenā tiek vērtēta reflektanta spēja orientēties laikmetīgās mākslas un/vai digitālo tehnoloģiju, skaņas nozarē. Reflektantus lūdzam gatavoties izteikt viedokli par laikmetīgās mākslas un/vai radošo industriju norisēm - māksliniekiem, jauno mediju un laikmetīgās mākslas izstādēm, tehnoloģiju aktualitātēm saistībā ar kultūru.

Konkursa gadījumā, ja iestājpārbaudījuma un iepriekš norādīto CE vai vidējās izglītības dokumenta rezultātu norādītajos mācību priekšmetos vērtējumu summa ir vienāda, tiek ņemta vērā izglītības dokumenta vidējā atzīme visos priekšmetos

Vērtēšanas kritēriji

 

 

 

Tweet