Mācību programma

Modulis:Kustīgs attēls: video māksla
Moduli vada:
Mg. art. Rasa Bugavičute-Pēce (1 KRP)
Dr. phil. Christopher Hales (2 KRP)
Mg. art. Agnese Ivane (2 KRP)
Mg. art. Jānis Jankevics (2 KRP)
Mg. art. Andris Vētra (1 KRP)


Moduļa satura apraksts

Moduļa saturs aptver sekojošu tematiku:
- Kustīga attēla pirmssākumi (1780 -1880)
- Kustīgs attēls 20. gadsimtā.
- Abstraktas filmas pirmssākumi. Kino poēmas un liriskais abstrakcionisms.
- Balss un attēls pirmskara avangarda kino.
- 30. gadu dokumentālās filmas
- Nozīmīgi rokraksti kino vēsturē - A. Tarkovskis, Dž. O. Vels, S. Kubricks, F. F. Kopola,
I. Bergmans, Lars fon Trīrs, F. Fellini u.c.
- Latvijas kino vēsture, nozīmīgas personības. (R. Kalniņš, U. Brauns u.c.)
- Video mākslas vēsture.
- Video mākslas darbs un konteksti. (Video mākslas objekts, skulptūra, instalācija, videoklips, video īsfilma, video + performance u.c.)
- Video māksla un televīzija.
- Eksperimentālais video.
- Attēla kultūra un digitalizācija.
- Video mākslas projekti Latvijā („2ANNAS”, „Ūdensgabali”, K. Neiburga, F5, M. Ratniks u.c.)
- Digitālas video filmas tapšanas process: tehniskais, vizuālais, saturiskais aspekts. (Video tehnika, plānošana, stāsta veidošana, režija, uzņemšana, gaisma, skaņa, montāža [programmatūra Final Cut Pro u.c])
- Interaktīvs kustīgs attēls. Audiovizuāla stāsta interaktivitāte.
Moduļa uzdevumi ietver video veidošanas dažādus aspektus, tehnikas, paņēmienus, video mākslas darba radīšanas procesa analīzi.

Tweet